Sarı nokta hastalıklarında yeni bir alternatif SML göz içi lensi

Sarı nokta hastalıklarında yeni bir alternatif SML göz içi lensi (Scharioth Makula Lensi):

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen, tıbbi adı yaşa bağlı makula dejeneresansı olan hastalıkta adından da belli olduğu gibi en önemli risk faktörü yaştır. 55-64 yaş arasında 10 kişiden birinde sarı nokta hastalığı olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran 85 yaş üzerinde %50’ ye yükselmektedir. Yani 85 yaş üzerindeki 2 kişiden birinde değişik derecelerde ‘sarı nokta’ hastalığı tespit edilmektedir.

Sarı nokta hastalığı, kuru ve yaş tip olarak 2 şekilde karşımıza çıkar. Hastaların %90’ı kuru tiptir. Bu hastalara bazı vitamin ve mineral ihtiva eden haplar dışında bir tedavi uygulanmamaktadır. %10 hastada ise yaş tip makula dejeneresansı saptanır ve bunlara Avastin, Lucentis ve Eylea gibi ilaçlar göz içine verilir.

Kuru tip makula dejeneresansında hastaların daha iyi okuyabilmeleri için numaralı gözlükler, LVA adı verilen özel teleskopik gözlükler ve göz içine yerleştirilen minyatür teleskoplar kullanılmaktadır. En yeni alternatif  SML lensi (Scharioth Makula Lensi) daha evvel katarakt ameliyatı olmuş hastalara göz içine bir tür büyüteç yerleştirmek olarak kısaca tanımlanabilir.

SML lensi kimlere takılır:

Aşağıdaki sarı nokta hastalığı türlerinde SML lensi kullanılabilir;

  • Halk arasındaki adıyla sarı nokta hastalığı (Yaşa bağlı makula dejeneresansı)
  • Diyabete bağlı makula hastalığı
  • Yüksek miyopiye bağlı makula hastalığı
  • Bazı diğer makula hastalıkları

Hangi hastaların fayda göreceği nasıl anlaşılır:

Daha önce katarakt ameliyatı olmuş hastaların görmeleri 0.1 ve üstündeyse önce +2,5 gözlükle 40 cm’den ve daha sonra +6 gözlükle 15 cm’den görme seviyelerine bakılır. Eğer hasta  +6 gözlük takıldığında 15 cm’den daha iyi gördüğünü ifade ediyorsa SML lensi için uygun olabilir.

SML lensinin diğer teleskopik göz içi merceklere göre avantajları nelerdir:

Yakın zamana kadar kullanılmakta olan teleskopik mercekler yaygın kullanım bulmamıştır çünkü ameliyat zordur, uzak görme bozulur, görme alanı daralır, pahalıdır ve geri dönüşü yoktur. Halbuki SML (Scharioth Makula Lensi) lensleri katarakt ameliyatında olduğu gibi 2.2 mm’lik çok küçük bir kesiden kolaylıkla implante edilir, uzak görme bozulmaz, görme alanı daralmaz, teleskopik merceklere göre daha ucuzdur ve en önemlisi istenildiği zaman kolaylıkla geri alınabilir.

Eğer sizde sarı nokta hastalığı varsa, SML (göz içi büyüteç) merceğinden fayda görüp görmeyeceğinizin belirlenebilmesi için hastanemizden randevu alınız.