Göz tedavisinde teknoloji başarı oranını yükseltti

Meslek yaşamında 40 yılı geride bırakan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, tıp sektörünün durmadan geliştiğini ve Türk hekimlerin göz hastalıklarında yüksek teknolojiyi kullanarak ameliyat başarısını giderek yükselttiklerini söyledi. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte, 2002 yılından sonra hızlı bir gelişme yaşandığını kaydeden Kaşkaloğlu, çevre ülkelere nazaran göz tedavilerinde önemli aşamalar elde edildiğini söyledi. Hangi branşta olursa olsun, hekimlerin kendilerini güncel bilgilerle donatmasının önemine de dikkat çeken Kaşkaloğlu, “Yılın önemli bir bölümünde tıp alanındaki son gelişmeleri takip etmek için yurtdışı kongrelere katılıyoruz. Kongrelerin yararı Tabii ki; hekim olarak gelişen teknolojiyle birlikte artık Amerika’daki bir kongreye bizzat katılmak gerekmiyor. Internet üzerinden online olarak da kongreleri takip edebiliyoruz. Bir hekimin kendi gelişimini sürekli sağlaması gerekiyor. Bunun için başkalarının deneyimlerinden de faydalanmak önemli” diye konuştu.

Türkiye’de göz bankalarının yeterli olmadığını vurgulayan Kaşkaloğlu Göz Has-tanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, korneaların muhafaza edildiğibankalar konusuna önem verilmesi gerektiğini belirtti, “Yatırım yapılması gerekiyor” dedi.